Wie is TC?


Tanghe Consultancy is een dynamisch adviesbureau dat opereert aan de businesszijde èn op het snijvlak van business en informatie technologie. Tanghe Consultancy bestaat uit een ervaren consultant die inzetbaar is als business analist, business consultant, informatie analist, requirements- en specificatie-engineer, procesmanager of adviseur.

Tanghe Consultancy is in staat om business vraagstukken en concepten te vertalen naar realiseerbare proces- of ICT doelen. Dit gebeurt op basis van gedegen proces-, product- en technologische kennis en ervaring waarbij een stevige verankering van de resultaten in de organisatie centraal staat.

Visie
Tanghe Consultancy is een toonaangevende en grensverleggende ICT-onderneming met Nederlandse wortels. Op basis van wederzijds respect en vertrouwen werkt Tanghe Consultancy samen met hun opdrachtgevers aan concrete oplossingen voor vraagstukken bij de business en op het snijvlak van business en Informatie technologie. Om de hoogwaardige kwaliteit van onze kennis, producten en diensten te kunnen blijven garanderen stimuleren wij een maximale ontwikkeling en inzet.
Voor onze klanten houdt dit concreet in dat wij actief participeren in het vormen van automatiseringsbeleid.

Klanten
Dit is een overzicht van actuele dan wel klanten waar Tanghe Consultancy in het verleden opdrachten voor heeft uitgevoerd:

Tanghe Consultancy | Klanten - Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tanghe Consultancy | Klanten - Ahold

Ahold

Tanghe Consultancy | Klanten - Rijkswaterstaat - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

ING

ING

Hagemeyer N.V.

Hagemeyer N.V.

Gemeente Den Haag afdeling Groot Grondbedrijf

Gemeente Den Haag, afdeling Groot Grondbedrijf