SSC-I / Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) – Informatie Analist / ProjectleiderOpdrachtgever:

Tanghe Consultancy | Klanten - Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 

 

 

 

 


Periode
: Maart 2008 – augustus 2009

Functie(s): Informatie Analist / Projectleider

Beschrijving:
Shared Service Center ICT (SSC-I) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer
van landelijke informatiesystemen en infrastructuren van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) van het Ministerie van Justitie.

In maart 2008 ben ik ingezet op een project voor de ontwikkeling van een nieuwe
applicatie (TRIS) voor de DJI.
De applicatie ondersteunt de administratieve handelingen die horen bij de deelname van
een gedetineerde aan een Terugdringen Recidive traject. Belangrijke doelstellingen van
de applicatie waren het voor medewerkers in de Coördinatiebureau Terugdringen
Recidive (CBTR’s) onderling inzichtelijk maken van de status van een gedetineerde in een
TerugdringenRecidive-traject en het verbeteren van de controle op de procesgang.

In december 2008 kreeg ik meer verantwoordelijkheden en was ik naast de taken die ik
had ook eerste aanspreekpunt vanuit de klant en vervangend projectleider (3 dagen in de
week).

Taakgebieden:
· Opstellen business requirements
· Opstellen functionele specificaties (UML, Use Cases)
· Use Cases afstemmen met gebruikers en opdrachtgever (Workshops)
· Rational Unified Process (RUP)
· Eerste aanspreekpunt voor klant en ontwikkelaars;
· Vervangend projectleider