SSC-I / Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) – Informatie AnalistOpdrachtgever:

Tanghe Consultancy | Klanten - Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 

 

 

 

 


Periode: Mei 2012 – heden

Functie(s): Informatie Analist

Beschrijving:
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie
voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na
uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Als informatie analist was het mijn primaire taak om impactanalyses en functioneel
ontwerpen te maken voor de progress systemen binnen het gevangeniswezen.

Taakgebieden:
· Proces analyse
· Informatie analyse
· Requirements engineering
· Opstellen functionele specificaties (UML, Use Cases, Functioneel Ontwerp)
· Impact Analyse