Rijkswaterstaat – Business AnalistOpdrachtgever:

Tanghe Consultancy | Klanten - Rijkswaterstaat - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

 

 

 

 

 


Periode
: November 2009 – juli 2010

Functie(s): Business Analist

Beschrijving:
In november 2009 was ik als business / informatie analist ingezet bij Rijkswaterstaat op
het Havik2 project. Het project Havik 2 (Handhaving en Vergunningverlening Internet
Klantcontact) had als doel om een integrale gebruiksvriendelijke ICT voorziening te
realiseren, die gebruikt kan worden voor alle wetgeving waar Rijkswaterstaat als bevoegd
gezag optreedt, en voor alle processen van vergunningverlening, toezicht en handhaving
bij Rijkswaterstaat. Met Havik 2 worden meerdere bestaande systemen vervangen. Havik
2 zal tevens aansluiten op de landelijke ontwikkelingen rondom o.a. de
basisadministraties en e-inspecties.

Als Business Analist ben ik verantwoordelijk geweest voor het analyseren van de business processen en het opstellen, prioriteren en valideren van de functionele specificaties.

Taakgebieden:
· Proces analyse
· Business analyse
· Informatie analyse
· Opstellen business requirements
· Opstellen functionele specificaties (UML, Use Cases)
· Organiseren workshops
· Adviseren