Comakers – Informatie Analist


Opdrachtgevers:

Hagemeyer N.V.

Hagemeyer N.V.

Dienst Vervoer en Ondersteuning

Dienst Vervoer en Ondersteuning

Hogeschool van Amsterdam - Instituut voor Information Engineering (IIE)

Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Information Engineering (IIE)

Periode: September 2004 – juli 2006

Functie(s): Comakers – Informatie Analyse

Beschrijving:
– Comaker 1: Analyse en modellering bij het IIE
– Comaker 2: Realisatie en implementatie bij Hagemeyer N.V.
– Comaker 3: Organisatie- en adviesverandering bij DV&O
– Comaker 4: Intranet / Extranet applicatie bij Hagemeyer N.V.

Tijdens de eerste comaker heb ik onderzocht in hoeverre er interesse onder studenten
(van het IIE) was om informatie te ontvangen op hun mobiele telefoon. D.m.v. enquêtes
heb ik geprobeerd duidelijk te krijgen wat de studenten voor informatie van hun
opleiding zouden willen ontvangen. Ik heb vervolgens een functioneel ontwerp
geschreven en een prototype opgeleverd.

Tijdens de tweede comaker heb ik voor de legal afdeling van het hoofdkantoor van
Hagemeyer een web-based Contracten Management Systeem ontworpen en ontwikkeld.
Nadat alle functionele eisen in kaart waren gebracht heb ik een functioneel en technisch
ontwerp geschreven. Aan de hand van deze documenten is de applicatie ontwikkeld.

Bij Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) heb ik mijn derde comaker gelopen. Het was
mijn taak om de relevante presentaties van DV&O te onderzoeken. Uit dit onderzoek
moest naar voren komen welke prestaties (ziekteverzuim, tijdigheid etc.) belangrijk waren
om op te sturen. Tevens heb ik onderzocht op welke manier er real-time inzicht te
verkrijgen was in de onderzochte prestaties. Ik heb een adviesrapport en een prototype
opgeleverd.

Bij het hoofdkantoor van Hagemeyer heb ik mijn vierde comaker gelopen. Tijdens deze
comaker heb ik de informatiestromen betreffende sollicitanten en vacatures onderzocht.
Na deze analyse heb ik een functioneel ontwerp geschreven dat ik vervolgens heb
uitgewerkt in een applicatie.

Taakgebieden:
· Business analyse
· Informatie analyse
· Opstellen functionele specificaties (UML, Use Cases)
· Teamleiding